Toz Toplama Ziklonu

Plastik hammadde yükleme işlemi zaman içerisinde evrim geçirerek manual doldurmadan tamamen otomatik yani merkezi hammadde yükleme sistemleri haline gelmiştir. Günümüzde yeni kurulan tesislerin neredeyse tamamında ana makineler gibi standart yatırım haline gelmiştir.

Yükleme sistemlerindeki genel problem ve kanıksanmış olan vakum hatlarındaki oluşan tozların değişik nedenleri vardır.