T-MAX

Prensiplerimiz & Dünya

Sürdürülebilirlik


Davranışlarımızın, ekonomik, ekolojik ve topluma karşı sorumluluklarımızın yanında, gelecek nesillerin bakış açısı ile de uyum içerisinde olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, insan sağlığı ve güvenliğine, kaynakların tasarruflu kullanılmasına ve çevrenin korunmasına özen göstermek, işletmemizin temel ilkelerinden biridir

Sorumluluk


İnsan ve çevre için tehlikelerin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma ile ilgili T.C.’de geçerli olan ve uygulanabilir diğer kanunlara, yönetmeliklere ve tüm gerekliliklere kesinlikle uyulması, her çalışanımızın görevidir. Bunun yanında, tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması da yönetimin görevidir. İş güvenliği konularında T-MAX çalışanlarını aktif olarak teşvik ederiz, çalışanlar ve çalışan temsilcileri ile görüş alışverişlerini destekleriz.

Ürünlerimiz


Biz ürünlerimizi, “Güvenli – Çevreye Duyarlı – Tasarruflu” temel ilkesine göre geliştirir ve üretiriz. Ürünlerimiz, insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkilemez ve çevresel etkileri, ürünün geri kazanımı ve bertarafı da dahil, yaşam döngüsünün her aşamasında en aza inecek şekilde tasarlanır.

Süreçler


Ürünlerimizi tasarlarken, ekonomiyi de göz önünde tutarak, insan sağlığını ve güvenliğini öncelikli tutarız, çevresel etkilerin mümkün olduğunca az olmasına dikkat ederiz. Arıza durumlarına karşı da hazırlıklıyız. Paydaşlarımızla çalışırken de aynı düşünce ile hareket ederiz.

Sürekli İyileştirme


Süreçlerimizi ve davranışlarımızı sürekli olarak gözden geçiririz. İnsana ve çevreye olan etkilerimizi ölçeriz. Buradan hareketle, zayıf yönlerimizi ve iyileşme potansiyelimizi belirler; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma programımızın verimliliğini sağlarız.

DÜNYAYI ÖNEMSİYORUZ
T-MAX

Çevre & Biz

Sağlıklı ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik yaşamın temelidir; bolluk ve refah için gereklidir. Fakat doğal sermaye sınırlıdır. Bu nedenle, gelecek nesillerin ekolojik kaynaklarındaki azalma toplumun karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. T-MAX açık yönetmelikler ve grup çapında alınan önlemlerle hedefler belirleyerek çevresel farkındalığı desteklemekte ve bu konuyu etkin olarak ele almaktadır.

Enerji ve kaynakların sorumlu şekilde kullanılması uzun yıllardır T-MAX’in öncelikli hedefleri arasındadır. İklimin ölçülebilir bir şekilde korunması amacıyla, şirket bir CO₂ hedefi tanımlamış ve belirgin yönetim yapıları oluşturmuştur. T-MAX 2022 yılı itibarıyla, karbondioksit oranlarını katma değerine göre ve önceki yıllar seviyelerine nazaran yüzde 20 azaltmayı amaçlamaktadır

Fakat çevresel hedefler şirketin, iklim ve kaynakların korunması amacıyla gelişme sağlaması için kullanılan yegane yöntem değildir. T-MAX aynı zamanda ülke çapında tüm çalışanları ve paydaşlarının farkındalığını artırma konusuna da büyük önem vermektedir. Şirket bunu bir takım yerel girişimlerle iş birliği içinde yapmaktadır.

T-MAX BLOG

Haberler & Projelerimiz

Fuarlar

T-MAX Silo, PlastEurasia 2024 Fuarı

T-MAX Silo olarak, bu yıl TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen PlastEurasia 2023 Fuarı’na katılmanın gururunu yaşıyoruz. Fuar süresince standımızda ağırladığımız değerli müşterilerimizle bir araya

DEVAMINI OKU »